esenfrdenl

Bed & Breakfast | Carmona – Sevilla, Andalucía

Kwaliteit Finca La Luz

olive

De olijf betekent kwaliteit
De RAAR – RED ANDALUZA DE ALOJAMIENTOS RURALES (Netwerk van Andalusische B & B’s) heeft een geheel van normen uigewerkt om zowel de uitrusting als de kwaliteit van de gastenverblijven te evalueren. Daarbij is de meest emblematische vrucht van Andalusië, de olijf, aangewend om de drie kwaliteitscategorieën te symboliseren. Om de onderscheidingstekens van 2 of 3 olijven te verwerven, wordt het betrokken etablissement voorafgaandelijk onderworpen aan een strenge inspectie. De criteria die daarbij gehanteerd worden zijn een compilatie van reeds bestaande normen in andere landen, en laten bijgevolg toe de vergelijking te maken in Europees verband.

Aan de Finca La Luz zijn twee olijven toegekend. Dit is de hoogst mogelijke onderscheiding binnen de categorie waarin de finca is erkend door de gewestregering van Andalusië en wil zeggen “beschikt over een goed en gerieflijk niveau van uitrusting, met een graad van comfort en zorg voor decoratie boven het wettelijk vereist minimum. Ideaal voor een kort verblijf en vakanties. Stemt overeen met het referentiekader in het Verenigd Koninkrijk (twee diamanten/sleutels), Frankrijk (twee korenaren), Duitsland (twee DTV-sterren), Oostenrijk (twee bloemen) en Ierland.”

De olijven staan dus eens te meer borg voor kwaliteit.

SICTED

Overheidsprogramma SICTED
Het overheidsprogramma SICTED  (www.calidadendestino.es) van de Spaanse regering streeft naar een verbetering van de kwaliteit in de dienstverlening van de toeristische bestemmingen van Spanje. Het uiteindelijke doel is ten behoeve van de bezoeker een hoogstaand en per toeristische bestemming homogeen aanbod te bereiken. Carmona is één van de participerende bestemmingen. In Andaloesië zijn dat onder meer Sevilla, Cordoba en Malaga. De Finca La Luz verleent haar medewerking aan dit programma sinds 2011. In januari 2012 heeft onze B&B de onderscheiding « Compromiso de Calidad Turística – Commitment to Tourism Quality » ontvangen als blijk dat ze voldoet aan de kwalitatieve normen.

 

CasaRural

Kwaliteitslabel
Dit officiële logo wijst er op dat de “Finca La Luz” voldoet aan de strenge normen van het decreet 20/2002 van de Andaloesische deelregering over het plattelandstoerisme. Het decreet erkent als “casa rural” (internationaal beter bekend als bed & breakfast, maison d’hôtes) die instellingen die zich in een landelijke omgeving bevinden, zich in het bijzonder onderscheiden door hun specifieke bouwstijl, ligging en typisch karakter, en onderdak bieden vergezeld van andere diensten. Daarenboven beschrijft het decreet in detail de inrichting en de infrastructuur waarover de instellingen dienen te beschikken. Deze moeten steeds operationeel zijn en zich in goede staat bevinden (zit- en eetkamers, keuken, slaapkamers, sanitaire installaties). Bijgevolg gaat het hier om zowel een kwaliteitslabel als een waarborg voor de gebruiker. De Finca La Luz werd erkend op 20 oktober 2003 onder het nummer CR/SE/00029.

 

logo-awardwinner-bronze-2015-rgb