Privacyverklaring

Klik hier om terug te gaan naar het reserveringsformulier

FINCA LA LUZ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker aan het privacy beleid te accepteren.
FINCA LA LUZ is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen vermeld op de website www.fincalaluz.com.

WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?
Finca La Luz C.B., Urbanización Torrepalma 164, 41410 Carmona – Sevilla, España.
Telefoon: (+34) 955 18 00 52
U kunt ons e-mailen via info@fincalaluz.com

WAAROM WORDEN DE GEGEVENS VAN GEBRUIKERS VERWERKT?
FINCA LA LUZ verwerkt door gebruikers verstrekte gegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de reservering en eventueel van de betaling
  • Contactname met en informatieverstrekking aan de gebruikers in het kader van de gevraagde dienstverlening
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake fiscaliteit of op last van politie- of andere bevoegde overheidsdiensten.

WAAROM KAN FINCA LA LUZ PERSOONSGEVEVENS VAN GEBRUIKERS VERWERKEN ?
FINCA LA LUZ is bevoegd om gegevens te verwerken door middel van implementatie van de overeenkomst krachtens welke de gebruiker aangeboden diensten aanvraagt en accepteert. Gebruikers dienen FINCA LA LUZ persoonlijke gegevens te verstrekken om de aangeboden diensten te ontvangen en als deze informatie niet wordt verstrekt, kan FINCA LA LUZ de aangeboden diensten niet leveren.
Het gebruik van gegevens die verzameld worden met het oog op het aanbieden van diensten voor gebruikers is gebaseerd op de door hen gegeven toestemming, zonder dat de intrekking van bedoelde toestemming de implementatie van de overeenkomst verhindert.
Gebruikers van www.fincalaluz.com garanderen en zijn in elk geval verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en verbinden zich ertoe om deze, indien nodig, tijdig bij te werken.

WIE HEEFT TOEGANG TOT DE GEGEVENS VAN GEBRUIKERS ?
Enkel de uitbaters van FINCA LA LUZ hebben toegang tot de gegevens van gebruikers met het oog op een correcte dienstverlening. Derhalve accepteren gebruikers dat hun gegevens kunnen worden ingezien door de uitbaters van FINCA LA LUZ met als enig doel het op de juiste wijze verlenen van de aangeboden diensten.
De gegevens van gebruikers zullen enkel aan derden meegedeeld worden in zoverre de gebruikers aan FINCA LA LUZ opdragen diensten te laten verlenen door uitdrukkelijk daartoe aangewezen derden (bv. andere logiesverschaffers, leveranciers van culturele of commerciële activiteiten).

GEGEVENSBEWARING
De verstrekte persoonlijke gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

GEGEVENSBEVEILIGING
FINCA LA LUZ gebruikt algemeen aanvaarde technologische beveiligingsnormen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

DE RECHTEN VAN GEBRUIKERS M.B.T. HUN GEGEVENS.
Gebruikers kunnen een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van persoonlijke gegevens. Gebruikers kunnen deze rechten uitoefenen via het emailadres info@fincalaluz.com onder vermelding van de reden van hun verzoek.

COOKIES
De FINCA LA LUZ website gebruikt zijn eigen cookies en die van derde partijen voor het analyseren van de interacties van gebruikers met de diensten die aangeboden worden op de website www.fincalaluz.com. Deze instrumenten zijn exclusief verbonden aan een enkele gebruiker en zijn persoonlijke computer. FINCA LA LUZ zal deze gegevens uitsluitend als geheel gebruiken met het doel zijn diensten te verbeteren.
Gebruikers kunnen zich afmelden voor cookies door hun internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Klik hier om terug te gaan naar het reserveringsformulier